چند تا از دوستانم سایتی راه اندازی کردن با نام مرکز طراحی سایت اهواز در زمینه توسعه کسب و کارهای اینترنتی و طراحی سایت، ازم .خواستن باتوجه به قدیمی بودن وبلاگم اینجا بنویسم. که نوشتم...اینا سایت زدن، ملت اینا سایت اهواز زدن.. اینا ... خیلی سایتن اینا ... اخه چرا من هی مورد سواستفاده قرار باید بگیرم، خدا.. چندی ستم... .لبخند!/ همین