در سایت ویرگول که یک شبکه اجتماعی بسیار خوب است در حال خواندن مطلبی بودم که یک جمله بسیار زیبا توجهم را جلب کرد مطلب درباره جنین و زندگی ما انسانها بود جمله آخر این بود. و من به رسم مرض گرفته‌ی  سالیان سا که هی در حال وبگردی بودم  و نوشته های ملت را می خواندم. داشتم می‌خواندم...
 در ویرگول این طور نوشته بود شاید این دنیا و ما آدمها که در این دنیا زندگی می‌کنیم در واقع حکم یک جنین را داریم  این دنیا رحمی است که ما در آن قرار داریم  و قرار است زاده شویم و به دنیای دیگری برویم و اینها جمله تاثیر گذار و خوبی بود. البته مطلبی که می خواستم در این پست بگذارم چیز دیگری بود ولی در پست بعدی آن را خواهم گذاشت می خواهم اثر این جمله خوب از بین نرود.
راستی من در سایت سئو متن که یک سایت تولید محتوا است مطلب می نویسم همچنین سایت شیوار کوهستان هم درباره گردشگری توسط من و دوستانم در حال توسعه است. راستی چند روز پیش امید صباغ نو را دیدم که در شبکه سه داشت شعر می خواند و گوش دادم و بعد بستم چون تکراری بود فکر کنم برایم خوانده بود قبلا.

بستم، البته نه به خاطر تکراری بودن، خواستم تا حالش گرفته شود. چون فکر کنم آخرین بار من به او پیام دادم.
 این را هم مینویسم تا...، نه!  تا نه، چون؛  چون، مطمئنم این را می‌ بیند و می گردد مرا پیدا میکند و اس ام اسی پیام چیزی می دهد، امید
این متن با استفاده از برنامه تبدیل گفتار به نوشتار گوگل نوشته شده است ایرادات نگارشی و همراهی زیادی دارد که شرمنده یا باید ننویسم یا اگر می‌نویسم، با این برنامه؛ چون واقعا وقت نمیکنم . همین


.