هستی، وجود، برهان و ادراک که در اقلیم واژه‌ها جاری است با منطق و اثبات و اظهار دنیای دلار و جغرافیا و مترو متفاوت است، اما گونه ای هارمونیک، مبتنی بر اعصاب پاراسمپاتیک در آن موجود است و نوعی پذیرش، اثربخشی و اثرپذیری صمیمانه در آن به چشم می‌خورد.

گویا راه ما از وسط این موج‌ها‌ست… پس اتوبان را از قلب اقیانوس عبور می‌دهیم.

مطابق تصویر!

اتوبانی که از وسط اقیانوس می‌گذرد
اتوبانی که از وسط اقیانوس می‌گذرد
از این واژه‌ها، با این تصویر، حس می‌کنید آن صمیمیت غریبِ گنگِ خیالیِ غیر قابل انکار را؟

این!، همین

دقیقا همین عنصر را می‌توان برای کسب و کار، برندینگ، ایجاد مشوق‌های خرید، دستمایه کمپین‌ها و پروژه‌‌های توسعه، با تولید محتوای خوب، مهندسی کرد.

اتوبان‌های زیرک ووکامرسی

آنچه بدست می‌آید فراتر از تصور است! آیا ما حقیقتا اقیانوس را خشکاندیم؟ البته که نه، اما در گونه‌ای از واقعیت آری.

به عقیده‌ی من این همگونی صمیمانه همان حسی است که همه ادکلن‌های گران قیمت، لباس‌های مارک، لوازم ست و حتی همه تولیدات کمپانی بنز را می‌خرد. شما فقط اینجا می‌توانید به اعصاب پاراسمپاتیک آدم‌ها ایمیل فروش بزنید. همین